Bc. Veronika Štedráková

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti trhu služeb

The marketing research in market services
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je Marketingový výzkum v oblasti trhu služeb. Cílem této práce bylo zhodnotit nákupní chování žen při výběru kosmetiky. Pro správné pochopení tématu je v první části teorie popsán marketingový výzkum jako takový, jeho význam a místo v marketingovém informačním systému. V další části teorie je uveden přesný postup marketingového výzkumu. Praktickou část věnuji dvěma výzkumům …více
Abstract:
The theme of this thesis is The marketing research in market services. The aim of this study was to evaluate the purchasing behavior of women when they are choosing cosmetics. For a correct understanding of the topic in the first part of the theory I have described marketing research, its importance and place in the marketing information system. In another part of the theory I have introduced the exact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace