Václav MIŠKA

Bakalářská práce

Vliv reklamních kampaní farmaceutických firem na rozhodování o nákupu očkovacích látek bez lékařského předpisu.

The influence of advertising campaigns of pharmaceutical companies in deciding to buy vaccines OTC.
Anotace:
Práce se zabývá vlivem reklamních kampaní farmaceutických firem na rozhodování o nákupu očkovacích látek bez lékařského předpisu. V prvním celku se nacházejí teoretická hlediska, popisuji zde vznik a vývoj farmaceutického průmyslu, historii, vývoj, marketingový mix, ale také marketing farmaceutických firem a lékovou politiku v České republice. Poslední článkem v teoretické části jsou typy očkovacích …více
Abstract:
The work deals with the influence of advertising campaigns of harmaceutical companies on decisions to purchase vaccines without a prescription. In the first unit are located the theoretical aspects, I describe here the formation and development of the pharmaceutical industry, history, development, marketing mix, as well as marketing ofpharmaceutical companies and drug policy in the Czech Republic. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠKA, Václav. Vliv reklamních kampaní farmaceutických firem na rozhodování o nákupu očkovacích látek bez lékařského předpisu.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchod a marketing

Práce na příbuzné téma