Pavol Bezek

Diplomová práce

Transformácia inštitúcií Európskej únie

Transformácia inštitúcií Európskej únie
Anotace:
Významnou roli v integračním procesu mají instituce EU. Předmětem práce je popis a analýza transformace evropských institucí, reforma zakládajících smluv a právního řádu Unie. V teoretické části jsou čtenáři poskytnuty informace o institucích EU - jejich struktuře, pravomocích a vývoji. Závěr teoretické části se zabývá problémy institucí, navrhuje řešení a uvádí možné trendy vývoje institucí EU. Empirická …více
Abstract:
Important role in the integration process is played by the EU institutions. The subject of the thesis are description and analysis of the transformation of the European institutions, reforms of the founding treaties and the law of the Union. The theoretical part provides the reader with an overview of the EU institutions, their structure, competences and development. At the end, the theoretical part …více
Abstract:
Významnú úlohu v integračnom proces zohrávajú inštitúcie EÚ. Predmetom práce je popis a analýza transformácie európskych inštitúcii, reforma zakladajúcich zmlúv a právneho poriadku Únie. V teoretickej časti je čitateľovi poskytnutý prehľad inštitúcií EÚ, ich štruktúry, právomocí a vývoja. Záver teoretickej časti sa zaoberá problémami inštitúcií, poskytuje riešenia a uvádza možné trendy vývoja inštitúcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Martina Jiránková
  • Oponent: Ingeborg Němcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52715

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod