Bc. Pavlína Kolouchová

Bakalářská práce

Přesahy od architektury k urbanismu ve výstavbě Prostějova v meziválečné době

Shifts from Architecture to Urbanism in the Construction of the Prostějov Town in the Interwar Period
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá meziválečnou architekturu v Prostějově též jako urbanistický fenomén. V práci jsou zmíněny vybrané urbanistické celky s důrazem na náměstí Spojenců s okolními ulicemi.
Abstract:
This bachelor thesis examines the interwar architecture in Prostejov also as an urban phenomenon. In the work are mentioned and selected urban complexes with an emphasis on the Square of the Allies with the surrounding streets.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia