Michael Uhl

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Přestupek jako druh správního delitku

Anotácia:
První část práce rozebírá správní delikt, odpovědné osoby, jeho znaky a druhy. Druhá část se věnuje historii správní odpovědnosti. Třetí část popisuje přestupek, jeho znaky, skutkové podstaty, jednání kdy nejde o přestupek. Dále jsou popisovány sankce. V páté části jsou popisovány jednotlivé skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle § 49, včetně situací za kterých mohou být spáchány …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Břetislav Čechmánek
  • Oponent: JUDr. Libuše Šmehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Veřejná správa (regionální)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.