Mgr. Martin Juřík

Diplomová práce

Trest zákazu činnosti v českém trestním právu

Prohibition of Activity in the Czech Criminal Law
Anotace:
Diplomová práce bude zaměřena na trest zákazu činnosti v českém trestním právu. Tento trest tvoří důležitou a významnou alternativu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Cílem mé práce je zanalyzovat právní úpravu trestu zákazu činnosti s ohledem na jeho jednotlivé dílčí části. Ve své práci se budu věnovat hmotněprávní i procesněprávní úpravě trestu zákazu činnosti a celá tato analýza vyústí ve zhodnocení …více
Abstract:
This diploma thesis concerns punishment of disqualification in the Czech criminal law. This penalty constitutes an important and significant alternative to an unconditional imprisonment. The purpose of the thesis is to analyze legislation of punishment of disqualifications with regard to its individual parts. The thesis will be focused on substantive and procedural law of the punishment of disqualification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo