Saeed Mirzaei, M.Sc.

Disertační práce

Development of deposition process in order to grow X2BC coatings and their characterization

Development of deposition process in order to grow X2BC coatings and their characterization
Anotace:
Tato Ph.D. práce se zabývá vývojem a charakterizací nanostrukturovaných povlaků obsahujících W, B a C. Cílem práce je magnetronové nanášení tvrdých povlaků, které vykazují i tažné chování. Povlaky byly naneseny rozprašováním buď elementárních nebo složených terčů na HSS a WC-Co substráty. Byla provedena spektroskopická analýza jako EDS, RBS, XRD, XPS a Ramanova spektroskopie, aby se prozkoumalo chemické …více
Abstract:
This Ph.D. thesis addresses the experimental deposition and characterization of nanostructured W-B-C coatings. The aim is to deposit magnetron sputtered hard coatings which exhibit ductile behavior. The coatings were deposited either by sputtering of a compound or several elemental targets on the HSS and WC-Co substrates. After deposition, the analysis such as EDS, RBS, XRD, XPS, and Raman spectroscopy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta