Ing. Petra Kummerová

Bakalářská práce

Diskriminace žen na trhu práce v ČR a USA

Gender Discrimination in Labour Markets: the Czech Republic and the USA
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Diskriminace žen na trhu práce v ČR a USA“ je analýza míry vlivu diskriminace žen na výši jejich mzdy při komparaci ČR s USA. V první části jsou vysvětlena teoretická východiska. Druhá část je věnována rozboru deskriptivních statistik na trhu práce v obou zemích. V další části nastíním metodiku výpočtu a aplikuji ekonometrický model Heckit za následné dekompozice mzdové …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Gender Discrimination in Labour Markets: Czech Republic and USA” is to analyze the effect of gender discrimination on women’s earnings. In the first part the theoretical basis is described. The second part is concentrated on analysis of descriptive statistics. In the next part I interpret the calculation methodology and I apply the econometric model Heckit so that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Ing. Zdeňka Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta