Veronika Pudilová

Bakalářská práce

Finanční analýza a finanční plán společnosti Efko cz, s. r. o.

Financial analysis and financial plan of company Efko cz, s. r. o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením a posouzením finanční situace a budoucího vývoje společnosti Efko cz, s. r. o. na základě zpracované finanční analýzy v letech 2010 až 2014. V první části práce je vymezena metodika finanční analýzy, popis konkrétních finančních ukazatelů a predikčních modelů hodnotících bonitu či finanční tíseň podniku. V druhé části jsou všechny tyto nástroje aplikovány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an evaluation and assessment of the financial situation and future development of the company named Efko cz, s. r. o. based on the processing of financial analysis for years 2010 to 2014. The first part is defined by the methodology of financial analysis, description of specific financial indicators and predictive models evaluating the creditworthiness or financial crunch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Tatiana Škerlíková
  • Oponent: Michal Bobek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54243