Theses 

Ritual, Body and Perception: A New Perspective on the Orthodox Baptistery of Ravenna – Bc. Veronika Tvrzníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Bc. Veronika Tvrzníková

Diplomová práce

Ritual, Body and Perception: A New Perspective on the Orthodox Baptistery of Ravenna

Ritual, Body and Perception: A New Perspective on the Orthodox Baptistery of Ravenna

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá pozdně antické Baptisterium Ortodoxních v Ravenně skrze liturgii, která se v něm odehrávala. Rituál křtu je představen jako sekvence propracovaných postupů, jejichž cílem bylo zapojit celé tělo katechumena v rámci komplexního uspořádání prostoru, které cílilo na probuzení všech smyslů účastníků. Práce tak usiluje o představení alternativního způsobu, jak přistupovat k vnitřnímu prostoru a dekoracím Baptisteria, přičemž zdůrazňuje, že vizuální program tvořil pouze jednu z částí tohoto spletitého rámce, a tudíž by neměl být pojímán odděleně od jeho dalších složek. Namísto racionálních interpretací se práce zabývá tím, jak bylo vnímání dekorací proměněno skrze působení mnoha faktorů, které byly v prostoru Baptisteria přítomny. Skrze poznatky kognitivních věd dále představuje principy percepce a zdůrazňuje fundamentální úlohu senzomotorické aktivace v rámci kognitivních procesů. Na tomto základě argumentuje, že zkoumání daného objektu skrze proměny toho, jak se jeví v průběhu rituálu je způsob, jak mu lépe porozumět.

Abstract: This thesis aims to explore the Late Antique Orthodox Baptistery of Ravenna through the lens of the liturgy performed within its walls. Revealing the baptismal ritual in terms of an elaborate series of procedures engaging the initiates' whole body, and manifested in a complex multisensory setting affecting all of the baptisands' senses, it attempts to offer an alternative means of approaching the space and its decorations. It emphasizes the necessity to conceive the visual decoration as only one part of the synergetic setting that cannot be considered separately from its other constituents. As a result, it focuses on the phenomenal aspect of the interior space, as revealed through the multisensory and full-body experience of the baptisands. Basing on the insights of contemporary cognitive science, it further elaborates upon the principles of perceptual experience, pointing out the crucial role of bodily engagement and sensorial activation in cognitive processing. Consequently, it claims that approaching the object in focus through revealing its phenomenal aspect is a means to comprehend it, one that should be considered of equal importance as particular social, cultural or individual conditions of the participants.

Keywords: Late Antiquity, ritual, Orthodox Baptistery, Ravenna, baptism, body, perception, experience, cognitive science, pozdní antika, Baptisterium Ortodoxních, křest, percepce, prožitek, kognitivní věda

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz