Bc. Zuzana JANŠOVÁ

Diplomová práce

Předčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávání

Pre-reading literacy of children in preschool education
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice předčtenářské gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na čtení jako významnou dovednost jedince, čtenářskou a předčtenářskou gramotnost. Dále se věnuje předškolnímu vzdělávání a legislativním zabezpečením vzdělávání, školní zralostí a odkladem školní docházky, a vývojovými charakteristikami dítěte předškolního věku. Třetí …více
Abstract:
This thesis is dedicated to pre-reading literacy of children in preschool education. The theoretical part is focused on reading as an important skill of an individual, reading literacy and pre-reading literacy. It also deals with pre-primary school education and legislative organization of education, school readiness and delay of school attendance, and also mental developing characteristics of preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANŠOVÁ, Zuzana. Předčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávání. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta