Mgr. Mariana Géczyová

Bakalářská práce

Laténske sídliskové nálezy z Klentnice, Mezi vinohrady

La Téne findings in the settlement of Klentnice, Mezi vinohrady
Abstract:
The main target of my bachelor work was to describe and evaluate the La Téne settlement pottery material from multicultural location of Klentnice, Mezi vinohrady. I based the description of pottery fragments on qualitative analysis and analogy of predefined pottery types. The resulting finding shows that there are fragments of coal combed vessels, vessels with ledged rim, vessel-formed containers …více
Abstract:
Hlavným cieľom práce bolo popísať a vedecky vyhodnotiť laténsky sídliskový keramický materiál z polykultúrnej lokality Klentnice, Mezi vinohrady. Popis keramických zlomkov som založila na analýze kvalitatívnych znakov a na analógií preddefinovaných keramických typov. Výsledkom je zistenie, že v keramickom súbore sa nachádzajú zlomky tuhových hrebeňovaných sitúl, sitúl z rímsovitým okrajom, situlovito …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.