Bc. Vít Zgažar

Diplomová práce

Sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní školy se sportovní tematikou

Collection of Sample problems of physics for elementary school with a sport's theme
Anotace:
Diplomová práce Sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní školy se sportovní tematikou vytváří, na základě teoretických poznatků a následné evaluace odborníky, skutečnou sbírku řešených příkladů pro základní školy se sportovní tématikou. Práce je rozdělena na Teoretický úvod, kde jsou shrnuty důvody, proč je třeba podobné projekty realizovat a teoretické základy fyzikálním úlohám. A empirickou …více
Abstract:
Diploma thesis Collection of Sample problems of physics for elementary school with a sport's theme is creating on the basis of theory and expert evaluation a real Collection of sample problems of physics for elementary school with a sport's theme. The thesis is divided into the theoretical introduction where you will find the reasons why such aprojects matters and theoretical basis for physics problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma