Eva PALOVÁ

Bakalářská práce

Lidové tradice v hudebních aktivitách v mateřské škole - Rok na Valašsku

Folk Traditions in the Musical Activities of a Kindergarten - The Year in Wallachia
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu udržování lidových tradic na Valašsku během roku a jejich zapojení do edukačního procesu mateřské školy prostřednictvím různých forem dětského folkloru. Teoretická část se zabývá hudební ontogenezí dítěte předškolního věku a vymezuje pojmy hudební aktivity a lidové tradice. Praktickou část tvoří návrh hudebně-tanečního pásma s metodicky zpracovanými činnostmi, vztahujícími …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the topic of keeping folk traditions in the Wallachian region during the year. It also deals with involving these traditions in the process of education at a kindergarten through the various forms of the children folklore. The theoretical part is aimed at the music ontogenesis of the pre-school children and the terms of musical activity and folk traditions are defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011
Zveřejnit od: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALOVÁ, Eva. Lidové tradice v hudebních aktivitách v mateřské škole - Rok na Valašsku. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta