Eva PALOVÁ

Bachelor's thesis

Lidové tradice v hudebních aktivitách v mateřské škole - Rok na Valašsku

Folk Traditions in the Musical Activities of a Kindergarten - The Year in Wallachia
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu udržování lidových tradic na Valašsku během roku a jejich zapojení do edukačního procesu mateřské školy prostřednictvím různých forem dětského folkloru. Teoretická část se zabývá hudební ontogenezí dítěte předškolního věku a vymezuje pojmy hudební aktivity a lidové tradice. Praktickou část tvoří návrh hudebně-tanečního pásma s metodicky zpracovanými činnostmi, vztahujícími …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the topic of keeping folk traditions in the Wallachian region during the year. It also deals with involving these traditions in the process of education at a kindergarten through the various forms of the children folklore. The theoretical part is aimed at the music ontogenesis of the pre-school children and the terms of musical activity and folk traditions are defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2011
Accessible from:: 7. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Šárka Zedníčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PALOVÁ, Eva. Lidové tradice v hudebních aktivitách v mateřské škole - Rok na Valašsku. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta