Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Disertační práce

Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor

Professional orientation of pupils with mild mental retardation with the use of multimedia study supports
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem profesní orientace u žáků s lehkou mentální retardací z pohledu učitele a možností využití multimediálních výukových opor pro podporu volby další vzdělávací dráhy těchto žáků. V teoretické části je objasněn pojmový aparát, popsána specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a principy podpory profesní orientace s akcentem na specifika vymezené skupiny …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the topic of professional orientation of pupils with mild mental retardation from a teacher’s point of view and also deals with the possibility of use of multimedia study supports to support the further educational process of these pupils. The theoretical part describes concepts and specificity of education of pupils with mild mental retardation a principles of support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta