Bc. Luděk HÝVNAR

Diplomová práce

Ekonomické přínosy implementace Treasury management systému

Neuveden

The economic benefits of implementing Treasury management system
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá tématikou treasury management systémů. V diplomové práci je rozebrána obecná náplň treasury managementu pro lepší pochopení nabídky funkcí treasury management systému. V návaznosti je definován treasury management systém, možnosti jeho provedení, výstavby a popsán jeho samotný proces implementace. Praktická část se zabývá hodnocením přínosů treasury management systému …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of treasury management systems. The thesis describes general content of the treasury management for the purposes of better insight to the functions of treasury management systems. Following is defined treasury management system, the possibility of its design, construction and the implementation process. The practical part deals with the evaluation of the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÝVNAR, Luděk. Ekonomické přínosy implementace Treasury management systému. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management