Bc. Luděk HÝVNAR

Master's thesis

Ekonomické přínosy implementace Treasury management systému

Neuveden

The economic benefits of implementing Treasury management system
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá tématikou treasury management systémů. V diplomové práci je rozebrána obecná náplň treasury managementu pro lepší pochopení nabídky funkcí treasury management systému. V návaznosti je definován treasury management systém, možnosti jeho provedení, výstavby a popsán jeho samotný proces implementace. Praktická část se zabývá hodnocením přínosů treasury management systému …more
Abstract:
The thesis is focused on the issue of treasury management systems. The thesis describes general content of the treasury management for the purposes of better insight to the functions of treasury management systems. Following is defined treasury management system, the possibility of its design, construction and the implementation process. The practical part deals with the evaluation of the benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÝVNAR, Luděk. Ekonomické přínosy implementace Treasury management systému. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management