Mgr. Pavel MOC

absolventská práce studenta CŽV

Efektivita práce na mobilním zařízení s iOS oproti plnohodnotnému operačnímu systému.

Effective work on mobile devices with iOS over a full-featured operating system.
Anotace:
Cílem práce je vzájemně porovnat efektivitu činností na iPadu iOS, iPhone iOS a MacBook Air Mac OS. Zjistit, zda je možné nahradit MacBook Air iPadem, případně na něm pracovat efektivněji. Zároveň se práce zabývá mobilitou jednotlivých zařízení. Náplň práce k porovnání efektivity jsou především kancelářské činnosti například skenování, elektronické podpisy, komunikace e-mailem. Dále vytváření a zpracování …více
Abstract:
The aim of the work is to compare the effectiveness of activities done on iPad iOS, iPhone - iOS and MacBook Air - Mac OS. Another aim is to find out whether it is possible to replace the MacBook by Air iPad, or work more efficiently on it. It also deals with various mobility of the devices. The work compared efficiency primarily in office work such as scanning, electronic signatures, e-mail communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOC, Pavel. Efektivita práce na mobilním zařízení s iOS oproti plnohodnotnému operačnímu systému.. Plzeň, 2018. závěrečná práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

celoživotní / obor:
Studium v oblasti pedagogických věd / Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ (pro absolventy Výpočetní techniky a informatiky pro 2.st. ZŠ)