Theses 

Problematika dalšího vzdělávání a jeho realizace v podmínkách konkrétní společnosti – Martina REITINGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina REITINGEROVÁ

Bakalářská práce

Problematika dalšího vzdělávání a jeho realizace v podmínkách konkrétní společnosti

The issue of further education and its implementation in the conditions of a particular company

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání. Teoretická část popisuje zmapování pohledů na koncepční a systémové řešení dalšího vzdělávání zaměstnanců v ČR. Dále sledování role státu v podpoře dalšího vzdělávání, jaké jsou typické rysy charakterizující firemní vzdělávání v ČR a jaké obecné přístupy a motivy lze spatřovat u dospělých účastníků dalšího vzdělávání. Praktická část je zaměřena na deskripci stavu dalšího vzdělávání v podmínkách konkrétní společnosti vhodnými metodami, dále je zaměřena na analýzu problémů, který tento stav doprovází. Vyústěním praktické části práce je doporučení pro realizaci dalšího vzdělávání v podmínkách společnosti, kde byl výzkum realizován.

Abstract: This bachelor work deals with the issues of further education. The theoretical part describes the situation of conceptual and systemic further education of employees in the Czech republic. It also deals with the role of the government in supporting the further education, typical features characterising the in-company education and general motive and attitude to further education of adults. The practical part deals with description of the state of further education within a specific company. It is also focused on analysis of problems which follow the process of education.The outcome of this work is recomendation of the realisation to the company where the research was made.

Klíčová slova: učení dospělých, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, další vzdělávání dospělých, firemní vzdělávání, andragogika, společnost vědění, stát, Evropská unie, asociace, lektor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

REITINGEROVÁ, Martina. Problematika dalšího vzdělávání a jeho realizace v podmínkách konkrétní společnosti. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz