Bc. Pavla Myslíková

Master's thesis

Manažerské dovednosti manažera 21. století

Managerial Skills of Manager in the 21th Century
Abstract:
Anotace Myslíková, Pavla „Manažerské dovednosti manažera 21. století“ Praha, 2010, 103s. Obsahem práce je analýza manažerského chování v Čechách. Na základě analýzy bylo potvrzeno, že manažeři, kteří se účastnili výzkumu využívají ke své práci moderní manažerské styly, především týmový management. Dá se předpokládat, že stejný trend je v celé společnosti. Obsah: 1. Ekonomické myšlení – vývoj v kontextu …more
Abstract:
Anotation Myslíková, Pavla „Managerial skills of manager in the 21th century“ Praha, 2010, 103s. The content of my work is analysis of managerial behavior in Czech Rep. Based on this analysis it was confirmed, that managers, who have been involved in investigation, use in their job modern managerial styles, especially team management. We can assume, that there is the same trend in society. Table of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Alena Pilousová
  • Reader: Mgr. Kateřina Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.