Theses 

Český a švédský trh s literaturou pro děti a mládež na počátku 21. století – Bc. Dana Paděrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Paděrová

Diplomová práce

Český a švédský trh s literaturou pro děti a mládež na počátku 21. století

Czech and Swedish market with children's books in the beginning of 21. century

Anotace: Hlavním cílem práce je důkladně zmapovat trh s českou a švédskou originální intencionální literaturu určenou dětem a mládeži a představit čtenáři její současnou podobou. Čtenář se také dozvídá, jak se obě národní literatury vyvíjely od roku 1945 až do roku 2000 a je mu přiblížena situace na tehdejším literárním trhu v dobovém kontextu. Dále se práce zabývá analýzou trhu s literaturou pro děti a mládež v letech 2001-2015 ve Švédsku a poté v České republice a snaží se zevrubně zmapovat trendy a tendence literatury pro děti a mládež v té době. Důraz je přitom kladen na posledních pět let daného období, tedy roky 2011-2015, jež jsou podrobeny důslednějšímu rozboru. V poslední kapitole jsou potom výsledky výzkumu shrnuty a dochází ke srovnání švédského a českého trhu s literaturou pro děti a mládež v posledních pěti letech.

Abstract: The main goal of the thesis is to map the Czech and Swedish market with a children´s literature and to present to a reader its current situation. The readers will also learn how both of those national literatures have developed in second half of the 21. Century, particularly between years 1945-2000, and they will gain the knowledge of the situation on the market with children´s books in the contemporary context. The thesis is also dealing with the analysis of the children´s literature market in the years 2001-2015 in Sweden and then in the Czech Republic and tries to map the trends and tendencies of the children´s literature in those years. The main emphasis is placed on the literature of last five years of this period, years 2011-2015, which are analysed more thoroughly. The last chapter of the thesis then summarizes and compares the results of the research and gives the picture of the situation on the children´s books market of last 5 years in both countries.

Klíčová slova: literatura pro děti a mládež, LPDM, česká literatura pro děti a mládež, švédská literatura pro děti a mládež, trh s literaturou pro děti a mládež, literatura, dětská kniha, children´s literature, swedish children´s literature, czech children´s literature

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz