Theses 

Panteon heraldických figur jako cesta k logotypu – Ondřej MACOUN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / VVu-SVu

Ondřej MACOUN

Bakalářská práce

Panteon heraldických figur jako cesta k logotypu

Panteon heraldických figur jako cesta k logotypu

Anotace: Anotace Ve své práci se věnuji heraldice jako vědě dvou světů. V první části je představena ve své historizující funkci. Je zde stručně vymezen její původ, vývoj a význam pro současnou společnost spolu s hlavními pravidly pro tvorbu znaků jakožto heraldických artefaktů. V další části je popis heraldiky jakožto specifického druhu výtvarného umění s jasně stanoveným řádem. Součástí práce je také konvolut deseti kresebných prací s tématem heraldických figur, které vycházejí z heraldické tradice, ale svým zpracováním se blíží své modernější podobě ve formě logotypů. Jejich popis a postup práce je obsažen v praktické části spolu s návrhem využití heraldiky jako inspiračního zdroje pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni základních škol.

Abstract: Abstract In my thesis, I am dealing with heraldry as a sciense of two worlds. There is an introduction as well as its historical function in the first chapter. It?s origin, evolution in time and value for modern society along with the basic rules for creation of crests as heraldry artifacts is listed here as well. In the next chapter, heraldry is defined as a specific form of art with fixed and stable order. Part of the work is a convolute consisting ten drawn pictures of heraldic figures, which are based on heraldic tradition, but closing on its modern image of logotypes. Description and process of their creation are included in the practical section along with the design of utilization heraldry as a source of inspiration for teaching art on a second grade in elementary school.

Klíčová slova: heraldika, erby, štíty, heraldické figury, kresba, počítačová grafika, základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MACOUN, Ondřej. Panteon heraldických figur jako cesta k logotypu. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz