Hana MATĚJOVSKÁ

Bachelor's thesis

Šumavská toponyma

The toponyms in Sumava mountains region
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje onomastické subdisciplíně toponomastice. Toponomastika se zabývá vlastními zeměpisnými jmény, toponymy. Jedná se jak o jména místní (oikonyma),tak o jména pomístní (anoikonyma). Smyslem této práce je utřídit jednotlivá šumavská toponyma ze sběru na základě jejich významu. V teoretické části jsou jednotlivá toponyma rozdělena dle vnitřního členění toponomastiky na jednotlivé …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on toponymy, the branch of onomastics. Toponomy deals with place names toponyms. There are considered both names of settlements (oikonyms), among which belong names of towns, villages or settlings, and minor place names (anoikonyms), which stand for names of rivers, lakes, mountains, slopes or f.e. roads. Aim of this thesis is to classify collected toponyms from Šumava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Helena Chýlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATĚJOVSKÁ, Hana. Šumavská toponyma. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 07. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/