Bc. Pavel KRÁL

Diplomová práce

Počátky asyrské kultury

Origins of the Assyrian Culture
Anotace:
Tématem této práce je území Asýrie v 2. polovině 3. tisíciletí př. n. l.. Práce se skládá ze dvou částí, ta první popisuje počátky asyrské historie, druhá část se zabývá materiální kulturou Asýrie (architektura, glyptika, keramika, metalurgie, atd.).
Abstract:
The topic of this work is the territory of Assyria in the 2nd half of the 3rd millennium BC. The work consists of two parts. The first one describes the earliest period of Assyrian history, the second one deals with Assyrian material culture (architecture, glyptic, pottery, metallurgy, etc.).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Pavel. Počátky asyrské kultury. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní antropologie Předního východu

Práce na příbuzné téma