Michaela PETÁKOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt sekundárních nádorů po ozáření pro karcinom děložního čípku

Occurence of secondary tumors after irradiation for cervical cancer of uterine
Anotace:
Má práce je zaměřena na výskyt sekundárních malignit po ozáření pro karcinom děložního čípku. Cílem bylo zjistit počet sekundárních nádorů, jejich typ, relativní rizika výskytu a doba vzniku. Hodnoceno bylo 222 pacientek s karcinomem děložního čípku, které byly v letech 1978-1998 léčeny na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice radioterapií (X-záření, Cobalt) a brachyterapií. Statistika zahrnuje …více
Abstract:
My work is focused on the occurrence of secondary tumours after irradiation for carcinom of cervix. The goal was to find out the number of secondary tumours, their type, relative risks of occurrence and the time of the onset. 222 patients with carcinoma of cervix treated at the oncology department at the Hospital in České Budějovice by means of radiotherapy ( X-radiation, cobalt) and brachytherapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2010
Zveřejnit od: 17. 8. 2010
Identifikátor: 16404

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETÁKOVÁ, Michaela. Výskyt sekundárních nádorů po ozáření pro karcinom děložního čípku. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 8. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses twtzcp twtzcp/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.