Kateřina PANČOCHOVÁ

Bakalářská práce

Polysacharidy jako měřítko tvorby biofilmu v intertidálním prostředí wattových sedimentů

Polysaccharides as a measure of biofilm development in intertidal sediments of the Wadden Sea
Anotace:
Cílem této práce bylo porovnat vertikální distribuci biofilmu na třech rozdílných stanovištích, posoudit zda mezi těmito stanovišti existuje rozdíl v průměrném množství polysacharidů a celkového organického uhlíku a zda existuje nějaký trend s jejich množstvím s narůstající hloubkou. Cílem této práce bylo také posoudit, zda koreluje průměrná koncentrace polysacharidů s množstvím celkového organického …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to compare vertical distribution on three different habitats, assess if between these habitats exist some difrence in the average volume of polysaccharides and total organic carbon, and if exist some trend in their vertical distribution. The aim of this bachelor thesis was to assess if average concentrations of polysacharides correlates with volume of total organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANČOCHOVÁ, Kateřina. Polysacharidy jako měřítko tvorby biofilmu v intertidálním prostředí wattových sedimentů. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses twulsv twulsv/2
1. 8. 2016
Složky
Soubory
Marklová, E.
2. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.