Radek Zatloukal

Bachelor's thesis

Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.

Prevention of Risk in the Zlinstav,a.s. Company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence rizik ve vybrané společnosti Zlínstav, a.s. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy týkající se problematiky prevence rizik. V praktické části bude provedena analýza SWOT, kterou budou prověřeny interní procesy podniku a opatření vedení společnosti k předcházení vzniku rizik. Následně …more
Abstract:
This bachelor's thesis engages in prevention of risks in Zlínstav a.s. company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical section are described the basic terms related to risk prevention. In the practical section will be performed analysis of SWOT. By this analysis will be checked internal processes of organization and this organization's management's measures to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014
Accessible from:: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zatloukal, Radek. Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Technological Equipment