Guangyao Ran

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Performance of TENCENT Company

Evaluation of Financial Performance of TENCENT Company
Anotace:
This thesis is going to use the financial analysis methods to analysis the financial performance of the Tencent Company. We will analysis the company from the profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios and activity ratios and make the conclusions about this. Next we provide Du Pont decomposition.
Abstract:
This thesis is going to use the financial analysis methods to analysis the financial performance of the Tencent Company. We will analysis the company from the profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios and activity ratios and make the conclusions about this. Next we provide Du Pont decomposition.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2018
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Haochen Guo, Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.