Mgr. Michaela Ludvíková

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu z oblasti údržby silnic.

An annotated translation of technical text in the field of maintenance of roads.
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce bylo vytvořit adekvátní překlad odborného ruského textu, zabývajícího se údržbou a rekonstrukcí pozemních komunikací, provést lingvistickou analýzu vyexcerpované terminologie a translatologickou analýzu přeloženého textu. Vedlejším cílem této práce bylo vytvořit rusko-český terminologický glosář na základě přeloženého textu. Teoretická část se věnuje teorii překladu …více
Abstract:
The aim of this thesis named „An annotated translation of technical text in the field of maintenance of roads“ was to translate Russian technical text in the field of maintenance and reconstruction of roads. Its theoretical part focuses on describe the terms “translation”, “technical text” and “road construction”. The practical part includes the translation of selected chapters of publication „Maintenance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta