Mgr. Pavlína Janebová

Bakalářská práce

Rakousko a jeho vztah k regionu střední Evropy po konci studené války

Austria and its Relation to Central Europe after the End of the Cold War
Anotace:
S pádem totalitních režimů ve státech střední a východní Evropy na konci 80. let 20. století bylo Rakousku umožněno navázat se svými geografickými sousedy vztahy na zcela jiné úrovni než v předchozích desetiletích. Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které měly vliv na utváření rakouských vztahů vůči České republice, Slovensku (resp. Československu) a Maďarsku v období let 1990-1999, přičemž je …více
Abstract:
The fall of totalitarian regimes in the states of Central and Eastern Europe at the end of the 80s of the 20th century brought an opportunity for Austria to build relations with its neighbouring countries on a different level than in the previous decades. This bachelor thesis focuses on factors which had an impact on creating Austrian relations towards the Czech Republic, Slovakia (or the former Czechoslovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií