Bc. Kateřina Jandová

Master's thesis

Screeningové testy kognitivních funkcí u pacientů s demencí

Screening tests of cognitive functions for patients with dementia
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá screeningovými testy kognitivních funkcí u pacientů s demencí. Práce se věnuje screeningovým testům Montrealský kognitivní test (MoCA), Addenbrookský kognitivní test-revize (ACE-R) a Mini-Mental State Examination (MMSE). Cílem bylo zjistit, jaký vztah je mezi výsledky testů u pacientů s demencí u Alzheimerovy choroby a u pacientů s vaskulární demencí ve středně těžkém …more
Abstract:
The diploma thesis deals with screening tests of the cognitive functions for patients with dementia. The thesis deals with the Montreal cognitive assessment (MoCA), the Addenbrook cognitive assessment-revision (ACE-R) and the Mini-Mental State Examination (MMSE). The aim was to find out which relation is between testing results of the patients with Alzheimer's disease and patients with vascular dementia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta