Bc. Kateřina Jandová

Master's thesis

Screeningové testy kognitivních funkcí u pacientů s demencí

Screening tests of cognitive functions for patients with dementia
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá screeningovými testy kognitivních funkcí u pacientů s demencí. Práce se věnuje screeningovým testům Montrealský kognitivní test (MoCA), Addenbrookský kognitivní test-revize (ACE-R) a Mini-Mental State Examination (MMSE). Cílem bylo zjistit, jaký vztah je mezi výsledky testů u pacientů s demencí u Alzheimerovy choroby a u pacientů s vaskulární demencí ve středně těžkém …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with screening tests of the cognitive functions for patients with dementia. The thesis deals with the Montreal cognitive assessment (MoCA), the Addenbrook cognitive assessment-revision (ACE-R) and the Mini-Mental State Examination (MMSE). The aim was to find out which relation is between testing results of the patients with Alzheimer's disease and patients with vascular dementia …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta