Theses 

Lašský národ v díle Óndry Łysohorského – Mgr. Tomáš Blaha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tomáš Blaha

Bakalářská práce

Lašský národ v díle Óndry Łysohorského

Lach Nation in the Work of Óndra Łysohorský

Anotace: Práce se zabývá studiem ideje lašského národa, tak jak s ní za první Československé republiky vystoupil básník Óndra Łysohorský. Jejím cílem však není podat pouhý výčet informací souvisejících s Łysohorského činností, snaží se najít odpověď na otázku, co stálo za neúspěchem lašského národního projektu. Práce se snaží ukázat vývoj lašského národa v kontextu vývoje identit Těšínského Slezska. Tento vývoj je pak diskutován s prací Benedicta Andersona Představy společenství. Ta pojímá národ jako společenstvo představ existujících pouze díky tomu, že tuto představu jeho členové sdílejí. Vznik a rozvoj národního povědomí a nacionálního rozdělení společnosti pak vysvětluje na základě procesu tzv. kapitalismu tisku a distribuce tištěných knih. Skrze tyto knihy jsou poté rozšiřovány představy o společenství založeném na esenci národních pout obepínajících všechny jeho členy. Práce se také snaží hledat původ etnografického konstruktu Lacha, který si Łysohorsky vybral jako matrici s níž spojil svůj koncept národa. Práce vychází zejména ze studia výpovědí, které o lašském národě zanechal sám Łysohorský a dále ze sekundárních pramenů zabývajících se fenoménem lašského národa a Łysohorského tvorbou jako takovou. Práce se tak snaží ukázat na případ konstruování národní identity, které se v tomto případě nezdařilo a může tak poskytnout další pohled na konstruování národů.

Abstract: This thesis deals with a study of nation-building process. It mainly concerns on a case of so-called lachian nation. This group based on nation principe, has been created by czechoslovakian poet Óndra Łysohorsky. During the late 1930s, Łysohorsky evolved literary lachian language, this language has been mainly based on lachian dialects from teritory of Teschen Silesia. Although czechoslovakian cultural public payed great attention to his work, Łysohorsky was unsucsesfull in his aspiration to awekened new lachian nation connected with his project of lachian literary language. This thesis is trying to find out reasons of Łysohorsky´s failure. It mainly discuss thesis of Benedict Anderson´s Imagined communities, study which has been explaining the origin and spread of nationalism. Anderson´s theory explains those procesess as result of print-capitalism, which lead to establishing literary languages, shared by the community of speakers of those languages. The thesis works mainly with Łysohorsky´s own definitions of lachian language and lachian nation, but also consults lot of work of other author interested in Łysohorsky case. The thesis deals with socialy constructed cathegory of Lach and lachian nation and with rising phenomenon of imagined community, that ocurs in the territory of Teschen Silesia.

Klíčová slova: Óndra Lysohorsky, identita, Těšínské Slezsko, představy společenství Óndra Lysohorsky, identity, Teschen Silesia, Imagined communities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:04, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz