Bc. Radoslav Fašanek

Diplomová práce

Ekonometrická analýza produkčních funkcí

Econometric analysis of production functions
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Econometric analysis of production functions" is to model Cobb-Douglas production function, production function with constant elasticity of substitution and translogaritmic production function for the Czech economy with the Bayesian econometric techniques. According to the obtained results the best function shape is selected among them. In the theoretical part of the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce "Ekonometrická analýza produkčných funkcií" bolo s využitím Bayesiánskych ekonometrických techník namodelovanie Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie, produkčnej funkcie s konštantnou elasticitou substitúcie, translogaritmickej produkčnej funkcie pre českú ekonomiku. Spomedzi nich bol na základe získaných výsledkov vybraný najvhodnejší tvar. V teoretickej časti práce sa nachádzajú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta