Petr Vilímovský

Bakalářská práce

Analýza záchranných opatření americké vlády a FED v období finanční krize a jejich dopad na veřejný dluh USA

An analysis of the U.S. government and FED's bailout programs in times of 2008 financial crisis and their impact on the U.S. public debt
Anotace:
Finanční krize z roku 2008 výrazně zasáhla do celosvětového dění na počátku 21. století. Její epicentrum se nacházelo na amerických trzích s nemovitostmi, s hypotékami a s finančními deriváty. V reakci na krizi zavedla americká vláda ve spolupráci s FED řadu záchranných opatření, jejichž cílem bylo jak stabilizovat situaci v ekonomice, tak stimulovat hospodářský růst. Cílem této bakalářské práce je …více
Abstract:
The financial crisis of 2008 substantially affected global affairs in the early 21st century. Its epicentre lay in the U.S. real estate, mortgage and derivatives markets. In response to the crisis the U.S. government in cooperation with the Federal Reserve established a number of emergency provisions aimed at stabilizing the economy as well as stimulating growth. The objective of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: David Havlíček
  • Oponent: Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32531