Bc. Gita Dietlová

Diplomová práce

Nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady v Karlovarském kraji

Unemployment and its Economic and Social Impact on the Karlovy Vary Region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností a jejími ekonomickými a sociálními dopady v Karlovarském kraji. Cílem diplomové práce je analyzovat nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady v Karlovarském kraji, a na základě zjištěných výsledků stanovit vhodná doporučení k eliminaci problémů spojených s nezaměstnaností. Teoretická část vymezuje základní teoretické pojmy týkající se nezaměstnanosti …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with unemployment and its economic and social impact on Karlovy Vary/Carlsbad region. The purpose of this thesis is to analyze unemployment and its economic and social impact in the Carlsbad region and, based on the obtained results, to determine appropriate recommendations to eliminate the problems associated with unemployment. The theoretical part defines basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní