Ing. Ivana Benešová

Master's thesis

Sebepojetí a úzkost dětí s ADHD

Self-concept and anxiety in children with ADHD
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sebepojetím dětí s ADHD. Zkoumá, jak se liší od obrazu, kteří o těchto dětech mají druzí a také tzv. Positive Illusory Bias. Zároveň monitoruje míru úzkosti těchto dětí a její vztah k sebekonceptu. Data byla získána od 122 žáků ZŠ, z toho 54 dětí s ADHD a 68 dětí zdravých. Administrovány byly dotazníky SPAS – Sebepojetí školní úspěšnosti dětí a CMAS – Škála zjevné úzkosti …more
Abstract:
The thesis is dealing with self-concept in children with ADHD. It examines how it differs from the picture of others and also so-called Positive Bias Illusory. At the same time it monitors the rate of anxiety of these children and their relationship to self-concept. These data were obtained from 122 primary school pupils, of which 54 children are with ADHD and 68 are healthy children. The questionnaires …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Miroslav Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic