Martin Kratochvíl

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti

Marketing research of customer satisfaction with services in a selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti. Práce nabízí teoretický vhled do problematiky spokojenosti zákazníků, jejího měření pomocí různých metod a vychází z rešerše literatury a zahraničních studií, které poskytují ucelený obraz o metodách meření spokojenosti zákazníků. Cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků společnosti Crown Worldwide …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of customer satisfaction with services in selected company. The thesis offers a theoretical insight into the issues of customer satisfaction, its measurement using various methods, and it is based on a literature and foreign studies research that provides a comprehensive picture of the methods of measuring customer satisfaction. The aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Martin Knaisl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75377

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma