Bc. Monika Hrdinková

Diplomová práce

Analýza finančního zdraví vybraného podniku

An Analysis of the Financial Health of the Selected Company
Anotace:
Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Philip Morris ČR a.s. Pro komplexní pohled na problematiku jsou představeny, vypočítány a vyhodnoceny vybrané poměrové ukazatele, absolutní ukazatele, ekonomická přidaná hodnota, pyramidové soustavy ukazatelů a také indikátor finanční stability. Na konci této práce jsou na základě této analýzy vymezená doporučení pro zlepšení stávajícího …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on the assessment of the financial health of the company Philip Morris CR a.s. The main aim of this work is to give a comprehensive view of the financial health with the aid of financial ratios, economic value added, pyramid schemes and bankruptcy prediction model. At the end of the work there are given recommendations for the improvement of the current situation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrdinková, Monika. Analýza finančního zdraví vybraného podniku. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní