Mgr. Zuzana Javorová

Bakalářská práce

Progress in English at a Total-Immersion Nursery

Progress in English at a Total-Immersion Nursery
Anotace:
Práce prozkoumá pokrok v porozumění angličtiny a ve vyjadřování čtyř českých žáků anglické školky ve věku 3-7 let v průběhu šesti měsíců. Z vybraného vzorku dětí jsou dva začátečníci a dva mírně pokročilí. Žáci reagovali na stejné dané stimuly třikrát, vždy v odstupu několika týdnů. Práce se zabývá tím, kdo z nich vykázal nejrychlejší pokrok.
Abstract:
The thesis looks at the progress in understanding and speaking English of four Czech pupils in an English nursery, aged 3-7 years, during the period of six months. The chosen sample of pupils consists of two beginners, and two more advanced pupils. The children reacted to the same given impulses three times, always after a period of several weeks. The thesis deals with the question which of the children …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta