Martina HOLCMANOVÁ

Master's thesis

Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt)

Methods and Tools of Scientific Writing (Comparative Russian-Czech Aspect)
Abstract:
Cílem diplomové práce s názvem "Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt)" bude podat ucelený obraz o odborném stylu jak v ruském, tak v českém prostředí. V teoretické části se budeme věnovat funkčním stylům, základní charakteristice jednotlivých stylů, zejména pak odbornému funkčnímu stylu, kde popíšeme vývoj v ruských i českých zemích, jeho základní charakteristiku a funkce. Další …more
Abstract:
The aim of the thesis entitled "Methods and Tool of Scientific Writing (Comparative Russian-Czech Aspect)" is to provide a comprehensive model of scientific style in both Russian and Czech environment. The theoretical part will be comprised of functional styles, the basic characteristics of individual styles, especially the scientific functional style, where we will describe the development in Russian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLCMANOVÁ, Martina. Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt). Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta