Jana MIKOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv pohybové aktivity na změny tělesného složení u klientů fitness centra

Physical activities impact on the body composition of Fitness Center clients
Anotácia:
Vhodná pohybová aktivita může sloužit jako metoda ovlivnění tělesného složení. Pro hlubší pochopení daného problému je nutné se seznámit i s teoretickými poznatky a zvolit vhodnou pohybovou aktivitu. V bakalářské práci jsou prezentovány výsledky měření tělesného složení metodou bioelektrické impedanční analýzy pomocí přístroje InBody R20 u souboru 37 probandů s půlročním časovým odstupem a následně …viac
Abstract:
The suitable moving activity can help as the method to influence the body composition. It is necessary to understand deeply the theoretical cognition and then chose the right moving activity. The results of the body composition measuring, presented in this bachelor these, were recognized by bioelectric impended analyze. Totally 37 representatives was analyzed by the special InBody R20 device. Measuring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zverejniť od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOVÁ, Jana. Vliv pohybové aktivity na změny tělesného složení u klientů fitness centra. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses txg2t6 txg2t6/2
21. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 4. 2015
Marklová, E.
22. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.