Ing. Hana Moravcová

Bakalářská práce

Rodičovský příspěvek v ČR

Parental Contribution in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Rodičovský příspěvek v ČR se zabývá problematikou poskytování rodičovského příspěvku jako součástí sociální politiky České republiky. Cílem této bakalářské práce je nastínit, jakým způsobem by mohla být provedena změna právní úpravy poskytování této dávky a též definování jejího účelu.
Abstract:
This bachelory work named Parental contribution in Czech republic is pursuing problematics of providing the parental contribution as a part of social politics in Czech republic. Target of this bachelory work is to show, how and what could be changed in law regulation of this contribution and to define its purpose.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta