Vojtěch Cihlář

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Nástroje územního plánování a jejich využití

Anotace:
Pro svou absolventskou práci jsem si zvolil téma nástroje územního plánování a jejich využití. V první části charakterizuji územní plánování jako celek a také cíle a úkoly územního plánování. V následující části se zabývám orgány pracujícími v oblasti územně plánovací dokumentace. Dále řeším jednotlivé typy nástrojů územního plánování, zejména potom druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace …více
Abstract:
I have chosen the topic of my graduate´s thesis "The instruments of the landscape planning and their application" .In the first part I describe the landscape planning as the complex and also the goals and the tasks of the landscape planning. In the next part I define the authorities working in the sphere of the landscape planning documentation. Next I present the individual types of the instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/txhnwd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / obor:
68-43-N / 01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST