Bc. Tibora Benetinová

Master's thesis

Evropeizace programatiky politických stran ve Spojeném království

Europeanisation of Political Parties‘ Manifestos in the United Kingdom
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem evropeizace politických stran, konkrétně pak evropeizací programatiky politických stran, a to v případové studii Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Cílem práce je zhodnotit dosažený stupeň evropeizace programatiky tří britských politických stran – Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberální strany, resp. Liberálních demokratů. Subjekt …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the theme of the europeanisation of political parties, more specifically with the europeanisation of political parties‘ manifestos in the case study of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The aim of the thesis is to evaluate the europeanisation degree of manifestos of three political parties – Conservative Party, Labour Party and Liberal Party or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií