Bc. Jan Košťál

Diplomová práce

Low-cost cestování jako životní styl a současně marketingový nástroj

Low cost travel as lifestyle, but also a marketing tool
Anotace:
Diplomová práce se zabývá low-cost cestováním. Cílem práce je charakterizovat a porovnat nízkonákladové letecké společnosti a zhodnotit jejich služby, které poskytují. Teoretická část diplomové práce se zabývá nízkonákladovými leteckými společnostmi a tvorbou identity, která je spojená s cestováním. Praktická část této práce obsahuje dotazníkové šetření a analyzuje výsledky a návrhy na zlepšení služeb …více
Abstract:
The diploma thesis deals with low-cost. The aim of this work is to characterize and compare low-cost airlines and evaluate their services they provide. The theoretical part of the thesis deals with low-cost airlines and the creation of an identity that is associated with travel. The practical part of this work contains a questionnaire survey and analyzes the results and suggestions for improving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní