Eliška MÉSZÁROSOVÁ

Bakalářská práce

Bakalářská práce Neutralita jako užitečná bezpečnostní strategie v současném světě?

Neutrality as a useful security strategy in contemporary world?
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zhodnotit užitečnost a aktuálnost neutrality jako bezpečnostní strategie v současném světě pomocí případových studií pěti neutrálních států. Práce je rozdělena do dvou částí. První část, skládající se především z teorie, je věnována především definici konceptu neutrality. V této části je rovněž operacionálně nadefinována ideální trvalá neutralita, tedy soubor kritérií určující …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to evaluate the usefulness and topicality of neutrality as a security strategy in the contemporary world using case studies of five neutral states. The thesis is divided into two parts, the first part consists mainly of theory and is primarily dedicated to the definition of the concept of neutrality. In this part, the ideal permanent neutrality is also defined operationally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÉSZÁROSOVÁ, Eliška. Bakalářská práce Neutralita jako užitečná bezpečnostní strategie v současném světě? . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/