Miroslava Zikosová

Bakalářská práce

Flexibilní formy práce jako možnost harmonizace pracovního a rodinného života

Flexible Forms of Employment as an Option Leading to Work-Life Balance
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá teoretickým rámcem flexibilních forem práce, jejich konkrétní podobou na trhu práce v ČR i jako jednou z možností k harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnankyň i zaměstnanců. Stručně seznamuje s pracovněprávními vztahy dle současné právní úpravy a politikou zaměstnanosti v ČR. Cílem praktické části bakalářské práce bylo pomocí kvalitativního výzkumu …více
Abstract:
The submitted bachelor's thesis is concerned with a theoretical framework of forms of flexible working. Subsequently, it will examine concrete examples of flexible working in the job market of the Czech Republic, and how it may be one method of harmonizing work and family life for employees. It will also briefly cover labour laws and labour relations according to the current laws and politics of employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Lukešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zikosová, Miroslava. Flexibilní formy práce jako možnost harmonizace pracovního a rodinného života. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe