Bc. Aneta Klicnarová

Diplomová práce

Testování teorie averze k riziku na české společnosti

Testing the theory of risk aversion in Czech society
Anotace:
K explanaci vzdělanostních nerovností Richard Breen a John H. Goldthorpe v roce 1997 definovali teorii relativní averze k riziku. Avšak empiricky ji netestovali. Toto testování začali v různých společnostech realizovat až další sociální výzkumníci. Cílem této diplomové práce je otestovat tuto teorii, zda platí na české společnosti, protože zde ještě testována nebyla. Za pomocí sekundární analýzy datového …více
Abstract:
In 1997, Richard Breen and John H. Goldthorpe defined a relative risk aversion theory for an explanation of educational inequalities. However, they have not tested it empirically, which has been done by another researchers on various societies. The purpose of the thesis is to test the validity of this theory on Czech society. It has not been tested yet. In this work, secondary analysis of data from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: prof. Martin Kreidl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií